Net-tiquette

 • NET-tiquette 5-6

  Lesinhoud
  Leerlingen krijgen al vanaf een jonge leeftijd geleerd hoe we met elkaar omgaan. Online is er echter veel minder toezicht op het gedrag van de leerlingen. Met wie praten zij en wat zeggen ze tegen anderen? In deze les leren de leerlingen een aantal online etiquette-regels. Hierbij leren ze onder andere dat het typen in Caps Lock op schreeuwen lijkt, smileys het bericht kunnen verduidelijken en leren ze sterke wachtwoorden te herkennen. Deze les is vooral gericht op preventie.

  Inhoud van het pakket
  Handleiding NET-tiquette 5-6
  Powerpoint ´NET-tiquette groep 5-6′
  Leerlingmateriaal
  Filmpje Tom en Jerry

  Doelgroep
  Groep 5 en 6 PO

  Lesdoel
  De leerlingen maken kennis met een aantal online etiquetteregels en leren inzien waarom deze regels opgesteld zijn. 

  Kerndoelen:
  34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

  Mediawijsheidcompetenties:
  C1. Participeren in sociale netwerken.
  S1. Reflecteren op het eigen mediagebruik.

  Duur
  90 minuten

  Prijs
  €250,- 

  Extra informatie
  Check voor de les of het geluid aanstaat in verband met een filmpje. Deze les heeft een vervolg: NET-tiquette 7-8, waarbij wordt ingegaan op wat te doen bij negatieve online situaties.

  Interesse? Klik hier om te bestellen
 • NET-tiquette 7-8

  Lesinhoud
  Leerlingen krijgen al vanaf een jonge leeftijd geleerd hoe we met elkaar omgaan. Online is er echter vele minder toezicht op het gedrag van de leerlingen. Met wie praten zij en wat zeggen ze tegen anderen? Dit lesprogramma gaat over de mogelijke consequenties van hoe leerlingen zich gedragen jegens anderen. De les sluit aan op de NET-tiquetteles voor groep 5 en 6 en gaat in op het overschrijden van grenzen en de daarbij behorende eventuele (gerechtelijke) gevolgen. Daarnaast komen de leerlingen door spelvormen erachter hoe het kan voelen om gepest te worden en leren zij waar ze terecht kunnen als zij te maken krijgen met ongewenst gedrag op internet.

  Inhoud van het pakket
  Handleiding NET-tiquette 7-8
  Powerpoint ´NET-tiquette groep 7-8′
  Leerlingmateriaal
  Filmpje Donald en Bolderbast

  Doelgroep
  Groep 7 en 8 PO
  Klas 1 en 2 VO

  Lesdoel
  De leerlingen  maken kennis met een aantal online etiquetteregels, leren inzien wat de consequenties kunnen zijn en leren waar ze terecht kunnen bij online ongewenst gedrag.

  Kerndoelen:
  34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  35. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  36. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

  Mediawijsheid competenties:
  C3. Participeren in sociale netwerken. S1. Reflecteren op het eigen mediagebruik.

  Duur
  90 minuten

  Prijs
  €250,-

  Extra informatie
  Check voor de les of het geluid aanstaat in verband met een filmpje.

  Deze les sluit aan bij de les NET-tiquette 5-6. Een les die gericht is op het voorkomen van vervelende online situaties.

  Interesse? Klik hier om te bestellen